Llibres

Al castellà

Acrollam [Acrollam]. Barcelona: El Aleph Editores, 2009. Traducció Nicolau Alonso Dols Salas)

Al francès

Ogre de toi, París: Yvan Lambert, 2019. Traducció Annie Bats

Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Introducció.

cast >>> https://www.escriptors.cat/index.php/autors/mesquidab/castellano

en   >>> https://www.escriptors.cat/index.php/autors/mesquidab/english

de   >>> https://www.escriptors.cat/index.php/autors/mesquidab/deutsch

Fragments traduïts

Al anglès. Translated from the Catalan by Julie Wark ©. >>>

From L'adolescent de sal (The Adolescent of Salt), 1975, p. 365 – 366

From Excelsior o el temps escrit (Excelsior or Written Time), 1995, p. 9-10

From Doi (Blather), 1990, p. 181

From Els detalls del món (Details of the World), 2005, p. 217-219

Al alemany. Aus dem Katalanischen übersetzt von Claudia Kalász ©. >>>

Aus: L'adolescent de sal [Der Salzjunge], 1975, S. 365-366)

Aus: Excelsior o el temps escrit [Excelsior oder die geschriebene Zeit],1955,S.9–10

Aus: Doi [Blödsinn], 1990, S. 181

Aus: Els detalls del món [Die kleinen Dinge der Welt], 2005, 217-219