The Blazing Library
Universitat de les Illes Balearss
Palma, 1994

Índex   Google Books

Sgt. Peppers’s wants you

Adolescent de sal

Electroencefalograma d’un amor anal

Lluita de classes

Fasser de frases

Esser verbal

Zoom d’abís

Mirall de miratges fet

A mà

Belvedere d’or

Dea ex machina

Tema d’aquarel·la

Jubilós Epitafi

Pàg 7-11-12-13-14-15 -pdf

Pàg 29-30-33-34-36-37-38 -pdf