Puta-Mares (ahi)
Iniciativas Editoriales
Barcelona, 1978

 

-Rafael Vallbona, “Els anys de la revolta”,Avui,16-6-1994.
-Jaume Pont, "Biel Mesquida o la escritura plural", Destino, 29-VI-1978.
-Oriol Pi de Cabanyes, “Un text infecte”, Avui, 25-06-1978.

 
Biel Mesquida, Puta-Mares (ahi), Iniciativas Editoriales, Barcelona, 1978 - Dibuixos de les vinyetes de Pep-Maür Serra

-Fernàndez, Josep-Anton. 2000. ‘Biel Mesquida’s Puta marès (ahí): Transgressive strategies and the politics of literary experimentation’, dins Another Country. Sexuality and National Identity in Catalan Gay Fiction, Londres: Maney Publishing, pp. 165-187. a https://books.google.es

-Margalida Pons, La subversió lingüística com a alternativa identitària en la narrativa postfranquista, a Journal of Catalan Studies, 2007 pàg. 104-125
https://projectetraces.uab.cat/tracesbd/jocs/2007/jocs_a2007n10p104.pdf

-Borràs, Catalina, “Biel Mesquida: Puta marès (ahí). La subversió de la narrativa popular” a Literatura catalana contemporania i intertextuualitat: el cas de la generació dels 70 a Mallorca, 2010 Pàg. 114-123
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/memoriesUIB/index/assoc/Borras_L.dir/Borras_Llinas_Catalina.pdf

-Catalina Borràs Llinàs, “L'aventura intertextual: 'Puta marès (ahí)', de Biel Mesquida”, a Lluc, Palma, n. 858, 2007, p. 24-25

-Joan Estelrich Llull, "No és tan lleig com el pinten, el dimoni", a VII Jornades d’Estudis Locals de Manacor, 2019, pàg. 379-394
https://www.manacor.org/sites/cilma_manacor/files/2019-01/archivo_adj336709_0.pdf