<
BMA&LLIBRES
i

 

 

 

Paraula de poeta
Govern de les Illes Balears
Palma, 2002

 

L