<
BMA&LLIBRES

 

Notes de temps i viceversa, poemari
I. Adesiara Naufragis - II. Cos insepult
Caixa d'Estalvis de les Balears

Manacor, 1981