NOTES DE TEMPS I VICEVERSA
Poemari
I
Adesiara Naufragis
II
Cos insepult

1981
Caixa d'Estalvis Sa Nostra. Manacor.
124 pp.Tiratge 500,22x15cm RĂºstica