<
BMA&LLIBRES

 

 

 

Text publicat l’any 1977 a la revista Els Marges, núm. 10 [.pdf]