<
BMA&LLIBRES
i

 

 

 

Excelsior, o, El temps escrit
Empúries

Barcelona, 1995

Excelsior

trad. José Carlos Llop
Anagrama
Barcelona, 1998

 

L

 

Àlex Broch, "Un Texto-Novela" 08/05/1975